NPO Maatschappelijke Waarde NPO Start

Nieuws & Debat Effect op locatie

Een sterke publieke omroep draagt bij aan een gezonde democratie. Als journalistieke waakhond zetten we ‘Den Haag’ regelmatig op scherp, wat weer door andere media breed wordt opgepakt. Onze programma’s geven regelmatig aanleiding tot Kamerdebatten.

HUMAN Documentaires mantelzorg

Meet-ups leveren input voor nieuwe programma’s

In een aantal documentaires besteedt Human aandacht aan mantelzorg. Rond deze documentaires organiseert de omroep in 2018 26 meet-ups door het hele land, in samenwerking met lokale en regionale media. Doel: meer inzicht verschaffen in ons ingewikkelde zorgsysteem en het stimuleren van de dialoog tussen mensen die vanuit verschillende perspectieven bij de zorgproblematiek betrokken zijn. Een Kamerbrief van minister De Jonge over de mantelzorg toont de waarde van de bijeenkomsten aan. Human gebruikt de meet-ups als input voor de research voor nieuwe programma’s over dit onderwerp. In 2019 staan 30 nieuwe meet-ups gepland.

Voorbeelden van cases

Thema's

Nieuws & Debat