NPO Maatschappelijke Waarde NPO Start

Verbinding & Samenleving Goede doelen

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

MAX MAX Maakt Mogelijk

Oproep tot bevordering welzijn ouderen

Met het programma MAX Maakt Mogelijk roept Omroep MAX op om geld te doneren om de doelstelling van de stichting MAX Maakt Mogelijk te behalen: het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van ouderen in de samenleving. Daarnaast laat het programma zien wat er met de donaties gedaan wordt.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving