NPO Maatschappelijke Waarde NPO Start

Verbinding & Samenleving Samenwerking

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

Dialoogsessie

Raad van Kinderen: "Zie NPO als een vriend"

Onder het motto ‘Open NPO’ stelt de NPO zich steeds meer open voor het publiek. Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep van de publieke omroep. Die twee zaken bij elkaar leidden in 2019 tot een eerste samenwerking tussen NPO en de Missing Chapter Foundation (MCF). De Missing Chapter Foundation, in 2009 opgericht door prinses Laurentien van Oranje, zet zich in voor ‘kind-inclusie’. MCF helpt organisaties met de vraag hoe kinderen met hun frisse, onbevangen blik mee kunnen denken over strategische vraagstukken. Dit gebeurt met een Raad van Kinderen, meestal samengesteld uit een klas van een basisschool. Voor de NPO vond MCF een Raad van Kinderen op basisschool Het Avontuur in Almere. De 20 kinderen uit groep 8 gingen aan de slag met de vraag hoe Nederland nóg meer van de publieke omroep kan gaan houden. De kinderen deden onderzoek en brachten een bedrijfsbezoek aan de NPO, waar ze gesprekken voerden met enkele sleutelfiguren binnen de organisatie. Eind mei presenteerden zij hun adviezen tijdens een zogenoemde dialoogsessie aan de NPO, waaronder de leden van de raad van bestuur. De sessie stond onder leiding van prinses Laurentien. Zie het videoverslag.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving