NPO Maatschappelijke Waarde NPO Start

Verbinding & Samenleving Registratie en evenementen

Nederland komt bij elkaar als we samen genieten, juichen, vieren en herdenken. De publieke omroep draagt daar in belangrijke mate aan bij en zorgt ervoor dat iedereen het kan meemaken. Dat leidt tot meer begrip en verbondenheid in onze samenleving.

NOS Nationale gebeurtenissen

Van belang voor onderlinge verbondenheid

De NOS doet traditiegetrouw verslag van nationale gebeurtenissen in Nederland. De uitzendingen hebben een groot bereik en zijn daarmee van groot belang voor de onderlinge verbondenheid in ons land.

Voorbeelden van cases

Thema's

Verbinding & Samenleving